Shtëpia e familjes Myftiu, monument i mbrojtur me ligj, që ndodhet në zonën e Qendrës Historike të Prizrenit, është rrënuar. Në këtë mënyrë Prizreni ka humbur edhe një ndërtesë të…

 
Read More